வெள்ளி, 4 மார்ச், 2016

மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ திருக்குளக்காட்சி_02
மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ திருக்குள நீராடல்_01
மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ திருக்குளக்காட்சி


மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ அதிகாலை_ மகாமகத் திருக்குளத்திற்கு வருகை


மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ தீர்த்தவாரிக்கு சுவாமிகள் புறப்பாடுநாள் - 22.02.2016

மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ துப்புரவுப் பணிமகாமகப் பெருவிழாவிற்காக பெரும் உழைப்பைத் தந்த துப்புரவுப் பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடும் காட்சி

மகாமகம் தீரத்தவாரி_Gallery_ காலை_பக்தர்கள் புனித நீராடல்
நாள் - 22.02.2016

மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ அதிகாலை_அருள்மிகு நாகேஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில்
நாள் - 22.02.2016

மகாமகம் தீர்த்தவாரி_Gallery_ விடியும் வேளையில் கும்பேசுவரர் திருக்கோயிலைச் சுற்றி...

நாள் - 22.02.2016