திங்கள், 15 பிப்ரவரி, 2016

பிப்ரவரி-15, மகாமகப் பெருவிழா நிகழ்ச்சி நிரல்

1. அருள்மிகு காசிவிஸ்வநாதர் கோயில்
      காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
    பூதவாகனம், கிளிவாகனம்.

2. அருள்மிகு ஆதிகும்பேஸ்வரர் கோயில்
      காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 வெள்ளி பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
    பூதவாகனம் ,கிளி வாகனம்.

3. அருள்மிகு நாகேஸ்வரர் கோயில்
     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
    பூதவாகனம்,கிளிவாகனம்.

4. அருள்மிகுஅபிமுகேஸ்வரர் கோயில்
     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
திருமஞ்சனம்
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
    பூத வாகனம், சிம்ம வாகனம்.


5. அருள்மிகு காளஹஸ்திஸ்வரர் கோயில்
      காலை 9.00 மணி முதல் 11.45 மணிக்குள்
 பல்லக்கு
     இரவு 7.00 மணி முதல் 11.00 மணி வரை
    பூத வாகனம், சிம்ம வாகனம்.

6. அருள்மிகு சோமேஸ்வரர் கோயில்
      காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
    இந்திர வாகனம்
7. அருள்மிகு சாரங்கபாணி கோயில்
     காலை 8.00மணிக்கு
 பல்லக்கில்பெருமாள்வீதிபுறப்பாடு.
     இரவு 7.00 மணிக்கு
    வெள்ளிசூர்யபிரபையில்வீதிபுறப்பாடு.

8. அருள்மிகு ராமசுவாமி கோயில்
     காலை 9.00 மணிக்கு
 பல்லக்கு
     இரவு 7.00 மணிக்கு
    சூரியப்ரபை                                 
    
9. அருள்மிகு ராஜகோபாலசுவாமி கோயில்
     காலை 8.00 மணிக்கு
 வெள்ளிபல்லக்கு
     இரவு 7.00 மணிக்கு
    வெள்ளிசூர்யப்ரபை
10. அருள்மிகு சக்ரபாணி கோயில்
     காலை 8.00 மணிக்கு
 பல்லக்கு
     இரவு 7.00 மணிக்கு
    சந்திரப்ரபை
11. அருள்மிகு ஆதிவராகபெருமாள் கோயில்
     காலை 8.00 மணிக்கு
 பல்லக்கு
     இரவு 7.00 மணிக்கு

    சந்திரப்ரபை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக