ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2016

பிப்ரவரி-14, மகாமகப் பெருவிழா நிகழ்ச்சி நிரல்

1. அருள்மிகு காசிவிஸ்வநாதர் கோயில்

      காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     சேஷ வாகனம்

2. அருள்மிகு ஆதிகும்பேஸ்வரர் கோயில்

      காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     சேஷ வாகனம் ,கமல வாகனம்

3. அருள்மிகு நாகேஸ்வரர் கோயில்

     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     சூரிய பிரபை ,சந்திர பிரபை

4. அருள்மிகுஅபிமுகேஸ்வரர் கோயில்

     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
திருமஞ்சனம்
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     சேஷ வாகனம், கமல வாகனம்


5. அருள்மிகு காளஹஸ்திஸ்வரர் கோயில்

      காலை 9.00 மணி முதல் 11.45 மணிக்குள்
 பல்லக்கு
     இரவு 7.00 மணி முதல் 11.00 மணி வரை
     சேஷ வாகனம், கமல வாகனம்

6. அருள்மிகு சோமேஸ்வரர் கோயில்

      காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 பல்லக்கு
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     இந்திர வாகனம்

7. அருள்மிகு சாரங்கபாணி கோயில்

     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 த்வாஜாரோஹனம்
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     இந்திர விமானம்

8. அருள்மிகு ராமசுவாமி கோயில்

     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 த்வாஜாரோஹனம்
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     இந்திர விமானம்
    

9. அருள்மிகு ராஜகோபாலசுவாமி கோயில்

     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 த்வாஜாரோஹனம்
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     இந்திர விமானம்

10. அருள்மிகு சக்ரபாணி கோயில்

     காலை 8.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
 த்வாஜாரோஹனம்
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     இந்திர விமானம்

11. அருள்மிகு ஆதிவராகபெருமாள் கோயில்

     காலை 8.30 மணி முதல் 9.45 மணி வரை
 த்வாஜாரோஹனம்
     இரவு 7.30 முதல் 10.00 மணி வரை
     இந்திர விமானம்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக